• تاریخ های مهم

    آخرین مهلت ثبت نام:

    10 اسفند ماه 1395

    شروع دریافت مقالات:

    تیرماه 1395

    آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات:

    30 آذرماه 1395

    تمدید مهلت راسال چکیده مقالات:

    15 دی ماه 1395

    اعلام نتایج اولیه داوری چکیده مقالات:

    دی ماه 1395

    ارسال نهایی مقالات پذیرفته شده و ثبت نام در اجلاس:

    10 بهمن ماه 1395

    برگزاری اجلاس:

    16 الی 18 اسفندماه 1395

    تعداد بازدید :2414
    بهرام ذهبی مشهدی
    19/10/1395  11:51
    6 0
    با اهدای سلام
    جلسه حضوری با جناب آقای دکتر کافی و دکتر آهنچیان برگزار و لوگوی دانشگاه هم در سایت بارگذاری شد و علی رغم پیگیری های متعدد هیچ گونه همکاری در زمینه نشستهای تخصصی و مشارکت دانشجویان و اساتید دانشگاه در این اجلاس از سمت دانشگاه صورت نگرفت /