• شرکت کنندگان غیر حضوری

     

    شرایط و مبلغ ثبت نام شرکت کنندگان غیر حضوری اجلاس

     

    هزینه ثبت نام و ارائه مقاله به صورت غیر حضوری 1,000,000 ریال

     

    هزینه های اعلام شده بابت ارائه خدمات ذیل می باشد:

    • داوری و چاپ چکیده مقالات در کتاب و لوح فشرده کنفرانس و ارائه گواهینامه معتبر بین المللی جهت حضور در کنفرانس و پذیرش مقاله.

    * هزینه اعلام گردیده بابت صدور گواهینامه پذیرش مقاله صرفا برای نویسنده اول می باشد و در صورت نیاز به صدور گواهینامه پذیرش مقاله برای نویسندگان دوم به بعد به ازای هر گواهینامه مبلغ 200,000 ریال اضافه خواهد شد.

     

    شماره حساب دبیرخانه اجلاس:

    شماره حساب : 400066000 - بانک تجارت شعبه خسروی
    نام صاحب حساب: درآمدهای عمومی شهرداری
    شماره شبا: IR980180000000000400066000

    تعداد بازدید :1231
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: