• اعضای شورای سیاست گذاری اولین اجلاس منطقه ای مشهد ایمن 2017

     

    اعضا شورای سیاست گذاری در هشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمن و اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن مشهد ۲۰۱۷

     

     

       

     

    تعداد بازدید :807
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: