• اعضا کمیته علمی

     اعضاء کمیته علمی

    دکتر رضا محمدی

    مشاور ارشد و محقق مرکز صدور گواهینامه واحد بین المللی جامعه ایمن و موسس کارولینسکا سوئد

    دکتر همایون صادقی بازرگانی

    عضو هیات علمی و رئیس مرکز بین المللی حمایت از جوامع ایمن و رئیس مرجع تخصصی توسعه دانش ترافیک کلان مناطق آمایش سرزمینی کشور

    دکتر حمید خانکه

    عضو هیات علمی ومعاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و رئیس مرکزتحقیقات سلامت درحوادث و بلایا

    پرفسور شرکانت بنگدیوالا

    استاد دانشگاه کارولینا شمالی از کشور آمریکا

    دکتر لیف اسو استروم

    دارا تجارب متعدد در زمینه جامعه ایمن از سال 1975 میلادی، ریاست همکاریهای سازمان بهداشت جهانی در زمینه جامعه ایمن از سوئد

    پرفسور لوپای

    رئیس مرکز پیشگیری از آسیب دیدگان و ارتقا ایمنی تایوان، رئیس مرک پشتیبانی بین الملی جامعه ایمن

    گلدبرند شونبری

    عضو و موسس انجمن بین المللی جامعه ایمن از سوئد

    پرفسور ماریا ایزابل

    مدیر انیستیو CISAWA دانشگاه dell Valle ازکلمیا

    پرفسور جون پیل چو

    استاد دانشگاه علوم پزشکی آجو و عضو انجمن بین المللی جامعه ایمن از کره

    یوکو شیرایشی

    عضو انجمن بین المللی جامعه ایمن

    دکتر داوود خراسانی

    عضو هیات علمی ومعاون پژوهشی مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها

    دکتر مینا گلستانی

    عضو هیات علمی مرکز تحقیقات پیشگیری از حوادث ترافیکی

    دکتر ناصر حافظی مقدس

    استاد گروه آموزشی زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

    دکتر محمد رضا جویا

    رئیس اداره حوادث و بلایا معاونت بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

    دکتر ناصر شاهنوشی

    عضو هیاتعلمی گروه اقتصاد کشاورزی و ریاست دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

    دکتر مرتضی تشکری

    ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان خراسان رضوی

    دکتر هومن قهرمانی

    استاد دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

    دکتر مریم استادی

    استاد طراحی شهری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد

    دکتر مهدی امامی میبدی

    مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد

    دکتر مهدی یعقوبی

    عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

    دکتر شهرام رفیعی فر

    مدیر کل دفترآموزش  و ارتقای سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

    دکترجواد نوفرستی

    رئیس انجمن جامعه ایمن کشور

    سرهنگ عین الله جهانی

    معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا

    تعداد بازدید :1427
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: