• جشنواره کاریکاتور جامعه ایمن
    جشنواره کاریکاتور جامعه ایمن

     

    فراخوان جشنواره کاریکاتور جامعه ایمن

     شرایط و مقررات شرکت در جشنواره:

    هنرمندان بایستی فرم مربوط به مشخصات فردی را همراه با آثارشان به پست الکترونیک دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
    ارسال آثاری که پیشتر در جشنواره های دیگر برنده جایزه شده اند، مجاز نیست و آثار از مرحله داوری حذف خواهد شد.
    برگزار کننده حق استفاده از تمامی آثار در مواد تبلیغی مربوطه را دارد.
    اندازه آثار ارسالی باید با طول یا عرض 2000 Pixel و فرمت JPG و ریزولویشن 300 DPI باشد.

    آثار راه یافته به نمایشگاه در کتاب جشنواره چاپ و یک نسخه به صاحبان آثار اهدا خواهد شد.

     

    جوایز جشنواره:

    به آثار برگزیده لوح، تندیس جشنواره و جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.

     

    مهلت ارسال آثار:

    پنجم اسفند ١٣٩۵ به نشانی الکترونیک:

    safe2017-cartoon@mashhad.ir
    زمان برگزاری اختتامیه و نمایشگاه آثار:
    ١۶ تا ١٨ اسفند ١٣٩۵
    نشانی دبیر خانه: مشهد‑ بوستان کوهسنگی‑ پارکینگ غربی‑ چهارسوق هنر‑ دبیرخانه اجلاس بین المللی جامعه ایمن مشهد ٢٠١٧
    تلفن و فکس: ٠۵١٣٨۴١٢٣٢١

    جهت دریافت فایل فراخوان در این قسمت کلیک نمایید.

    جهت دریافت فرم ثبت نام در این قسمت کلیک نمایید.

    تعداد بازدید :776
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: