• شرکت کنندگان حضوری

     

    شرایط و مبلغ ثبت نام شرکت کنندگان حضوری در اجلاس

     

    الف) دانشجویان، اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

    هزینه ثبت نام و شرکت در اجلاس و ارائه مقاله 2,000,000 ریال
    هزینه ثبت نام و شرکت در اجلاس (بدون ارائه مقاله) 2,500,000 ریال

     

    ب) سایر شرکت کنندگان

    هزینه ثبت نام و شرکت در اجلاس و ارائه مقاله 3,000,000 ریال
    هزینه ثبت نام و شرکت در اجلاس (بدون ارائه مقاله) 3,500,000 ریال

     

    هزینه های اعلام گردیده بابت ارائه خدمات ذیل می باشد:

    • حضور در کنفرانس و استفاده از کلیه سخنرانی ها و کارگاه ها در طی سه روز
    • دریافت بسته کنفرانس شامل کتاب و لوح فشرده
    • پذیرایی شامل سه نوبت نهار و میان وعده ها
    • داوری و چاپ چکیده مقالات در کتاب و لوح فشرده کنفرانس و ارائه گواهینامه معتبر بین المللی جهت حضور در کنفرانس و پذیرش مقاله.

     * هزینه اعلام گردیده بابت صدور گواهینامه پذیرش مقاله صرفا برای نویسنده اول می باشد و در صورت نیاز به صدور گواهینامه پذیرش مقاله برای نویسندگان دوم به بعد به ازای هر گواهینامه مبلغ 200,000 ریال اضافه خواهد شد.

     

    شماره حساب دبیرخانه اجلاس:

    شماره حساب : 400066000 - بانک تجارت شعبه خسروی
    نام صاحب حساب: درآمدهای عمومی شهرداری
    شماره شبا: IR980180000000000400066000

     

    تعداد بازدید :1827
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: